Meslekleri Tanıyalım: Biyokimyager

1 yorum
196 kez okundu

Üniversite tercihleri için mesleklerin tanınması çok önemlidir. Özellikle fazlaca bilinmeyen mesleklerin tanınması tercih yapacak öğrencilerin için yeni alternatifler oluşturacaktır.

Bu sayfamızda hem merak edenler ve hem de tercih yapacak öğrenciler için “biyokimyager” kimdir, nasıl olunur, eğitiminde hangi dersler var, çalışma koşulları, nerelerde çalışır gibi yönleriyle biyokimyagerlik mesleği ele alınmıştır.

BİYOKİMYAGER KİMDİR (TANIM)

Biyolojik bilimler, sağlık bilimleri, beslenme, çevre olayları ile ilgili konularında araştırma ve uygulama yapan kişidir.

BİYOKİMYAGER NE İŞ YAPAR (GÖREVLERİ)     

Beslenme, genetik ilaçların etkisi ve hastalıklardan ileri gelen kimyasal değişiklikler

konusunda araştırma yapar,

İnsan,  bitki  ve  hayvan  hastalıklarından  sorumlu  küçük  organizmalar  üzerinde araştırmalar yapar,

Laboratuvar  ortamında  çeşitli  biyokimyasal  maddeler  elde  etmek  için  çalışmalar yapar (protein, kan serumu proteini, amino asit, organik asit ve bileşikler gibi),

Kimyasal  ve  biyolojik  kaynaklı  bütün  kirleticilerin  organizmalar  üzerindeki  zararlı etkilerini inceler.

Tekniğine uygun olarak hücre ve doku kültürü hazırlar,

Temiz  ve  sağlıklı  beslenme  (besin  kimyası  ve  teknolojisi,  fermantasyon,  gıda mikrobiyolojisi, gıda hijyeni) konularında çalışmalar yapar ve raporları düzenler ya da raporları onaylar.

BİYOKİMYAGERİN KULLANDIĞI MALZEMELER

Laboratuvar ortamında;

Spektrofotometre  (analitik  laboratuvar  cihazı),  pHstat,  İnkübatör,  Su Banyoları,  Distile  su  cihazları,  Ultrasantrifij,  Ultrafiltrasyon  Cihazları, Termostat  ve  Kriyostatlar,  Oksijenmetre,  PCR,  Fermantörler,  Mikroskop, Santrifüj,  pHmetre,  Filtrasyon,  Kromatografik  ekipmanlar(ayırma  saflaştırma cihazları),  hassas  terazi,  tüpler,  pompalar,  soğutucular,  çeşitli  balonlar  gibi labotatuvar  araç ve gereçleri ve kimyasal maddeler.

Üretim  ortamında;  yukarıda  tanımlanan  cihazlarla  birlikte  büyük  çaplı üretimlerde  kullanılan  mayalama  cihazı  ve  üretim  sistemleri  ile  çeşitli kimyasallar.

Eğitim  ortamında;  bilgisayar,  eğitim  programları  ve  eğitim  araç  gereçleri  ile laboratuvar cihazları ve çeşitli büro malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Biyokimyager  olmak isteyenlerin;

Başta biyoloji ve kimya olmak üzere fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı,

Bilimsel çalışmalara meraklı ve istekli,

Dikkatini yoğunlaştırabilen ve sabırlı,

Biyolojik ve kimyasal maddelere karşı alerjisi ile görme sorunu olmayan

kimseler olmaları gerekir.

Yabancı dil  bilgisine sahip olmak ve teknolojik yenilikleri takip etmek başarıyı artırıcı bir özelliktir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Biyokimyagerler  çalışmalarını    genellikle  laboratuvar ortamında  ya da kapalı ortamlarda yürütürler. Laboratuvarlar sessiz, sakin ve hijyeniktir. Ancak kullanılan kimyasal madde ve bileşikler  nedeniyle  kokuludur.İlaç,  gıda,  temizlik  maddeleri  ve  plastik  vb.  üreten fabrikalarda    yada  arıtma  tesisi  gibi  yerlerde  çalışılması  durumunda  gürültüye  maruz kalınabilir. Üretimle ilgili işleri yürüten biyokimyagerlerin çalışma saatleri belli konularda araştırma  yapanlara  nazaran    daha  düzenlidir. Zehirli  ve  tehlikeli  maddeler  yada  radyoaktif  maddelerle  çalışılıyorsa  büyük  dikkat  gösterilmeli  ve  mutlaka  bunlara  özgü   özel  güvenlik  önlemleri  alınmalıdır.Canlı  yaşamı  ile  ilgisi  biyokimyayı,  benzer  nitelikteki fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimleri ile sağlık, beslenme ve çevre konularında etkin bir dal  haline  getirdiğinden  yukarıda  sayılan  uzmanlık  alanlarıyla  sıkı  işbirliği  halindedir.  Bu

nedenle biyokimyagerler de çalışırken işin türüne göre kimyagerler, biyologlar, hekimler, eczacılar,  laborantlar,  gıda  ve  ziraat  mühendisleri,  çevre  mühendisleri  gibi  meslek elemanları ve diğer çalışanlarla iletişim  halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;  Üniversitelerin  Fen Fakültesi “Biyokimya” bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Biyoloji

Kimya

Fizik

Matematik

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi  4 yıldır. Ancak 1 yıl zorunlu  yabancı dil hazırlık programı ile birlikte bu süre 5 yıl olmaktadır.

Biyokimya programı içinde “Biyokimyagerlik” ve “Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyagerlik” olmak üzere iki ana yönlendirici program vardır.

Biyokimya  programında VI. Yarıyıldan itibaren  Lisans Öğretim Programlarına ek olarak 1 (bir)  ay  staj  vardır.  Staj  uygulamasının  kredi  karşılığı  yoktur.  Öğrenciler  başarılı  veya başarısız  olarak değerlendirilirler.

Hazırlık sınıfından sonraki eğitimin:

I-II-III-IV. yarıyılında (2.sınıfın sonuna   kadar) Biyokimya Lisans Ortak Programı adı altında öğrencilere;  Matematik, Genel Biyoloji, Genel Kimya, Hücre Biyolojisi, Fizikokimya, Anorganik  Kimya,  Organik  Kimya,  Analitik  Kimya,    Mikrobiyoloji, Enstrümental  Analiz, Bilim İngilizcesi gibi  zorunlu alan ve  ortak  temel   derslerin yanında Atatürk  İlkeleri  ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Bilgisayar dersleri okutulmaktadır. Ayrıca Histoloji ve Ekolojik Kimya gibi seçmeli alan dersleri de verilmektedir.

  1. yarıyılda ise  yukarıda  sözü  edilen  iki  yönlendirici  alandan  Biyokimyagerlik  Lisans Programı’nda  okutulan zorunlu alan dersleri; Biyokimya, Biyokimyada Temel Teknikler ve Genetik. Seçmeli alan dersleri; Biyofizikokimya, Biyoanorganik Kimya, Gıda Mikrobiyolojisi, Çevre Kimyası vb.dir. Ayrıca serbest seçmeli dersler de verilmektedir.
  2. yarıyılda okutulan zorunlu  alan  dersleri;  Biyokimya,  Biyomoleküllerde  Yapı  Tayini. Seçmeli  alan  dersleri;  Enzimoloji,  İlaç  Metabolizması,  Fizyoloji,  Genetik,  Polimer Kimyası’dır. Yine serbest seçmeli dersler de sözkonusudur.

VII. yarıyılda okutulan zorunlu alan dersleri; Biyokimya, İmmunoloji’dir. Ayrıca Diploma Çalışması  da  bu  dönemdedir.  Seçmeli  alan  derslerinden  bazıları    ise  Biyoteknoloji, Toksikoloji,  Gıda  Ambalaj  Maddeleri  ile  Biyokimyada  Deney  Hayvanları’dır.  Serbest seçmeli dersler de sözkonusudur.

VIII. yarıyılda zorunlu alan dersi olarak Diploma Çalışması yer alır. Seçmeli alan dersleri olarak  ise  Klinik  Kimya,  Endüstriyel  Hijyen,  Teknik  İnceleme,  Atık  Değerlendirmesi  ve Arıtma  Yöntemleri  gibi  dersler  verilmektedir.  Serbest  seçmeli  dersler  bu  yarıyılda  da vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini  başarı  ile  tamamlayanlara  “Biyokimya” lisans      diploması  ve “Biyokimyager/Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyager”  unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Biyokimyagerlerin;  ilaç,  aşı  ve  özellikle  biyopolimerlere  dayalı  protezler  gibi    tıbbi malzemeler  üreten  fabrikalar,    boya,    mürekkep,  elyaf,  plastik  vb.  kimyasal  maddeler, tarım  ilaçları,  kozmetik,  deterjan  ve  fermantasyon  teknolojisine  dayalı  üretim  yapan sanayi tesisleri gibi oldukça geniş bir yelpazede çalışma olanakları vardır.

Ayrıca üniversitelere bağlı kurulan  biyoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi, genetikhastalıklar araştırma merkezi  gibi yerlerdeki araştırma laboratuvarları ile tıbbi analizlergibi rutin işlemlerin yapıldığı laboratuvarlarda görev alabilirler.

Ayrıca  benzer  hizmetler  için  Silahlı  Kuvvetler  bünyesindeki  laboratuvarlarda  muvazzaf astsubay ve subay olarak istihdam edilebilirler.

Çevrenin  korunabilmesi  konusuna  bütün  dünyada  giderek  artan  ilgi  nedeniyle,  çevre  ve hava kirliliğini önlemek yada azaltmak amacıyla endüstriyel tesislerin kurduğu  veya yerelyönetimlere ait arıtma tesislerinde ve bunlarla ilişkili laboratuvarlarda çalışma olanakları da vardır.

Mezunlar  yukarıdaki  iş  alanlarında;  üretim  sürecinde  veya  sürecin  gerektirdiği  rutin kalite-kontrol  analizleri,  sağlıkla  ilgili  testler,  yeni  yöntem  geliştirme  çalışmaları  ve bunların  uygulanmasında  görev  üstlenebilirler.  Ayrıca  projelerin  yürütülmesi  ve sonuçlandırılmasında yönetici konumunda çalışabilirler.

Biyokimyanın biyoloji,  fizik,  ekoloji, zooloji gibi çeşitli bilim dalları  ile olan bağlantısı ve  biyoteknoloji  alanındaki  gelişmeler  nedeniyle  iş  bulma  olanakları  hergeçen  gün artmaktadır.

Türkiye’de  yeni  gelişen  bir  alan  olması  nedeniyle    ve  pek  çok  bilim  alanıyla  kesişme noktasında yer alması sebebiyle, mezunların  yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek  akademik  kariyer  yapma  olanakları  oldukça  geniştir.  Bu  süreç  esnasında    çeşitli üniversiteler  ve  bilim  alanlarında  akademisyen  olarak  yer  alarak  eğitim  çalışmalarına katılır, öğrencilere  ders verirler.

Biyokimya,  Biyoteknoloji,  Moleküler  Biyoloji,  Genetik  gibi  bilim  alanlarıyla  ilgili

yurtdışındaki  araştırma  ve  üretim  şirketleri  ile  bu  alanlardaki  yurtdışındaki

üniversitelerde iş ve kariyer olanakları geniştir.

EĞİTİM SONRASI KAZANÇ 

Eğitim  sonunda;  kamu  sektöründe  işe  başlayanlar    657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu hükümlerine göre hizmet  sınıfındaki kadroların karşılığı olan derece ve kademeden aylık alırlar.  Ücretler    yıllık  belirlenen  oranlarda  ve  kıdeme  göre  artış  göstermektedir. Üniversitelerde  akademik  kadroda  istihdam  edilenler  2547  sayılı  kanuna  tabiidirler, ücretlerini  de buna göre alırlar.

Özel  sektörde    çalışıldığında  ücretler  işyerindeki  pozisyona  göre  yapılacak  anlaşmalarla belirlenmektedir.  Genellikle  ilk  işe  başlayışta  asgari  ücretin  2    katı  civarında  ücret alınmaktadır.  Ücretler  performansa  göre  sonraki  yıllarda  artmaktadır.  Deneyimli, bilgisayar  kullanabilen,  yabancı  dil  bilen  ve  kendini  geliştirmiş  olanların  kazançları  daha dolgundur.

MESLEKTE İLERLEME

Bu meslekte uzmanlaşma daha eğitim yapılırken başlamaktadır. İlk  2 yıl Biyokimya Ortak Lisans Programı  olarak  verilen  eğitimden  sonra  3.  yıldan  itibaren  “Biyokimyagerlik”  ve “Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyagerlik” olarak iki ana yönlendirici program başlar. Ayrıca her iki programda da verilen seçmeli alan dersleri ve serbest seçmeli  ders olanaklarıyla  öğrenciler  sağlık, gıda, çevre gibi alanlara yönelerek ileride mesleklerinde uzmanlaşmanın yolunu da  açmış  olurlar.

Günümüzde    bulunmamakla  birlikte,  Avrupa  Birliği  normlarının  ve  uyum  çalışmalarının ilerlemesiyle  birlikte  tüm  dünyada  ve  özellikle  Avrupa  Birliği  ülkelerinde    olduğu  gibi, Biyokimya Uzmanlık Eğitimi konusunda da yeni olanaklar ortaya çıkabilecektir.

Biyokimya öğretim programları temel ve ortaöğretim kurumları için öğretmen yetiştirmeyi hedeflememektedir. Ancak, lisans eğitimi tamamlandıktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler.

İşletmelerde  üretimle  ilgili  süreçlerde  çalışanlar  deneyimlerine  göre  yönetici  konumuna gelebilirler.

BENZER MESLEKLER

– Biyolog

– Kimyager

– Biyomühendis

– Genetik Mühendisi

– Farmakolog

EK  BİLGİLER

1900’lerden  beri  Biyokimya  adıyla  tanınan  bu  yeni    bilim  dalının  hangi  konularla ilgilendiğinden sözetmek gerekirse;

Biyolojik  bilimler  ile  kimya  bilimi  arasındaki  bir  kesişme  noktasında  yeralan  Biyokimya, yaşamın  kimyasını araştırırken  hem  fizyolojinin(üreme,beslenme  gibi  yaşamsal etkinlikler)hem  de  analitik,  organik  ve  fizikokimyanın  tekniklerinden  yararlanır.Vücuda enerji  sağlamak  üzere  maddelerin  yıkımından,yaşam  için  gerekli  karmaşık  moleküllerin yapımına kadar canlıda gerçekleşen kimyasal değişikliklerin tümüne metabolizma denir.Bu kimyasal  değişiklikler  enzimler  aracılığıyla  olur;  enzimlerin  oluşumu  ise  hücrenin  genetik yapısına  bağlıdır.Bu  nedenle  Biyokimya  beslenme,genetik  ve  tarımın  yanısıra  ilaçların etkisi  ve  hastalıklardan  ileri  gelen  kimyasal  değişiklikler  gibi  çeşitli  tıp  konularının araştırılmasına da katkıda bulunur.

Bitkileri  inceleyen  botanik,  hayvanları  inceleyen  zooloji,bakteri  ve  virüs  gibi  tek  hücreli canlıları  inceleyen  mikrobiyoloji,  kalıtsal  özelliklerin  kuşaklara  aktarılmasını  araştıran genetik,  canlılar  ile  doğa  arasındaki  karmaşık  ilişkiyi  inceleyen  ekoloji  gibi  temel  bilim dallarının biyoloji ile olan sıkı işbirliğinden yeni uzmanlık dalları doğmuştur. Biyokimya da kimya ile biyolojinin örtüşme alanıdır.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , , , ,
Eklenme Tarihi: 14 Haziran 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.