Meslekleri Tanıyalım: Aktüerya

1 yorum
242 kez okundu

Bu sayfamızda pek fazla tanınmayan bir meslek olan aktüerya mesleği üzerinde duracağız. Aktüerya mesleği ile ilgili merak ettiğiniz bilgilere yazımız devamında ulaşabilirsiniz.

MESLEĞİN TANIMI

Aktüer, sigortacılık  tekniği  ile  buna  ilişkin  yatırım,  finansman  ve  nüfus  hareketleri  konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayan, tablolar hazırlayan ve raporlar oluşturarak kesin hesapları onaylayan kişidir.

AKTÜERİN GÖREVLERİ

Aktüerlerin başlıca görevi sigorta programları hazırlamaktır.

 • Sigorta yapılan  insan,  mal,  eşya    ortaya  çıkan  kayıp  ve  hasar  miktarlarını hesaplar,
 • Yangın, kaza  ve  özellikle  ölüm  gibi  felaketlerin  görülme  sıklığına  bakarak  bunların gelecekte ortaya çıkabilme olasılığını hesaplar,
 • Sonuçları tablo ve grafiklerle gösterir,
 • Tablo ve  grafiklere  dayanarak  çalıştığı  sigorta  şirketinin  veya  sosyal  güvenlik kurumunun yükümlülüklerini tarifelerini belirler,
 • Yedek kaynak ve kar paylarını hesaplar,
 • Sigorta şirketinin finansal raporlarını hazırlar,

MESLEKTE KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 • Bilgisayar,
 • Hesap makinesi,
 • Diğer büro malzemeleri,
 • Poliçeler, hasar ve kıymet raporları,
 • Sigorta tarifeleri ve tabloları,
 • Finansal analiz raporları ve finansal tablolar,
 • Yasal mevzuat ve uygulama dokümanları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 • Aktüer olmak isteyenlerin;
 • Analitik düşünme gücüne sahip,
 • Matematik ve ekonomiyle ilgili ve bu alanlarda başarılı,
 • Ayrıntı ve ilgilenmekten sıkılmayan,
 • Dikkatli ve yeniliklere açık,
 • Sabırlı,
 • İnsanlarla iletişiminde sorun olmayan
 • kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Aktüer; büro ortamında ve  çeşitli kuruluşların sigortacılık işlemlerini gerçekleştirebilmek için  aktif  olarak  diğer  kuruluşlarda  çalışan  bireylerle  ve  çalışma  arkadaşları  ile  iletişim halindedir. Birinci derecede sayısal verilerle uğraşır. Çalışma saatleri düzenli olup, hafta sonu çalışması ve fazla mesai yapılması söz konusudur.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek Eğitimi; Marmara Üniversitesi, (İstanbul) Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu “Aktüerya”  bölümünde  ve  Hacettepe  Üniversitesi  ,  Fen  Fakültesi  “Aktüerya Bilimleri” Karabük Üniversitesi Aktüerya ve Risk Yönetimi bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 • Matematik,
 • Fen
 • Türkçe
 • Sosyoloji,
 • Türk Dili ve Edebiyatı.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Aktüerya  eğitimine başlayabilmek için;

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

Yükseköğretime  Geçiş  Sınavı  (YGS)’nda  “Aktüerya”  lisans  programı  için yeterli  “YGS-1” puanı almak.

Öğrenci  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  (ÖSYM)  Tercih  Bildirim  Formunda  “Aktüerya”  lisans  programı  ile  ilgili  en  az  bir  yüksek  öğretim  programını  tercih etmek gerekmektedir.

Aktüerya Bilimleri eğitimine başlayabilmek için;

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

Yükseköğretime  Geçiş  Sınavı  (YGS)  ve  Lisans  Yerleştirme  Sınavı  ’nda  (LYS) “Aktüerya Bilimleri” lisans programı için yeterli  “MF-1” puan almak.

Öğrenci  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  (ÖSYM)  Tercih  Bildirim  Formunda  “Aktüerya  Bilimleri” lisans programı  ile ilgili en az  bir  yüksek  öğretim  programını tercih etmek gerekmektedir.

Aktüerya ve Aktüerya Bilimleri programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS  sonuçlarına  göre  ÖSYM  tarafından  yapılan  yerleştirme  işleminde  diğer  alanlardan mezun  olanlara  göre  daha  yüksek  bir  ağırlıklı  puan  elde  etmekte  ve  öncelikle yerleştirilmektedirler.

Meslek Liselerinin Sigortacılık bölümü mezunları “Aktüerya” veya Aktüerya Bilimleri lisans programlarını tercih  etmeleri  durumunda  ek  puan  almaları  nedeniyle  diğer  bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

Sigortacılık  ve  Menkul  Kıymetler  ve  Sermaye  Piyasası    önlisans  programlarını başarı  ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Aktüerya” lisans programına  dikey geçiş  yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Meslek  eğitim  süresi  4  yıl olup,    öğretim  süresince;  Hukuk,  Matematik,  Ekonomi, Muhasebe,  Sosyal  Politika  ve  Maliyenin yanı  sıra  Kaza,  Hayat,  Sağlık,  Nakliyat  vb. Sigortalar  ile  Sigorta  Hukuku,  Sigorta  Mevzuatı,  Sigorta  İşletmeciliği  ve  Pazarlaması, Sigorta Muhasebesi gibi meslek derslerini alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara lisans diploması ve “Aktüer” ünvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sigortacılık  ve  risk  yönetimi  ülkemizde  hızla  gelişmekte  ve  çeşitlenmektedir.  Hayatta

oluşabilecek  tüm  risklere  karşı  koruyucu  ve  telafi  edici  önlemlerin  alınmasına  yönelik ihtiyaçların  belirlenmesi  ve  çeşitlenmesi,  sosyal  güvenlik  kuruluşlarının  sunmuş  olduğu hizmetlere  talebi  arttırmıştır.  Buna  paralel  olarak  bu  alanda  geniş  bir  istihdam  alanı oluşmuştur.

Bu piyasada çok  önemli sayılabilecek rekabet yaşanmaktadır. Aktüerlik mesleğinde fazla eleman yetişmediği için meslek elemanlarının işsiz kalma riski yoktur.

Meslek  elemanları,  sigorta  şirketlerinde,  bankacılık  sektöründe  ve  sosyal  güvenlik kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilirler. Sektörde bayanlar ve erkekler ayrım yapılmaksızın çalıştırılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Meslek  elemanları;  gösterdikleri  performansa  bağlı  olarak  aktüerlikten    bulundukları sigorta  ya  da  banka  sistemi  ile  şirketin  büyüklüğü  oranında  finansal  danışman,  yönetici yardımcılığı ve müdürlüğe yükselebilirler. Ayrıca kendi işlerini de kurabilirler.

“Lisans”  eğitiminden  sonra  yüksek  lisans,  doktora  yapabilirler,  araştırma  görevlisi olabilirler ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

– İktisatçı – Ekonomist,

– İstatistikçi.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Eklenme Tarihi: 13 Haziran 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.