Öğrencilerin Gelişimine Yardımcı Olan Sosyal Kulüpler

yorumsuz
295 kez okundu

Öğrencilerin Gelişimine Yardımcı Olan Sosyal Kulüpler

Öğrencide güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeyi hedefleyen, öğrencilerde yeni ilgi alanları oluşturan ve onlara beceriler kazandıran bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin genel adına sosyal kulüp denir. Öğrencilerin gelişimine yardımcı olan sosyal kulüpler zekâ oyunları, aileye ve çevreye ekonomik katkıda bulunma, millî ve insanî değerleri tanıma ve tanıtma amaçlı olarak kurulurlar. Öğrenci Kulüplerinin Çalışma Esasları Okullar açıldıktan kısa bir süre sonra seçilen sınıf temsilcileri, okul yöneticileri ve öğretmenlerin katılımıyla olan toplantıda kurumun türüne, seviyesine, imkan ve şartlarına uygun; çevrenin ekonomik, kültürel ve coğrafi özelliklerine göre öğrencilerin gelişimine yardımcı olan sosyal kulüpler kurulmasına karar verilir. Sosyal kulüplerin işlerinin planlanması ve yürütülmesi öğrenciler tarafından yapılır.

Sınıf öğretmenleri veya sınıf rehber öğretmenleri tarafından belirlenen sosyal kulüplerin amaçları ve çalışma esaslarını anlatan bir tanıtım yaparlar. Belli başlı sosyal kulüpler;

• Sivil savunma kulübü, meydana gelebilecek herhangi bir doğal afet, kimyasal ve biyolojik saldırı, zehirlenme, boğulma gibi zararlı durumlarda meydana gelebilecekleri en aza indirgemek amaçlı kurulur.

• Kütüphanecilik kulübünün temel amacı olarak kitaplığın tanıtılması, kitapların sayımı, kitapların türlerine göre işlenmesi, kitapların türlerine göre tasnifi ve kitapların öğrencilere tanıtılması sayılabilir.

• Kültür ve edebiyat kulübü, öğrencilere dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığı kazandırır. Bunun yanı sıra Türk Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda Türk dilini sevdirir. Kitap okuma alışkanlığını pekiştirir.

• Spor kulübü, öğrencilere milli ve estetik duygular kazandırmayı amaçlar. İnsan için sporun önemini vurgular.

• Kızılay kulübü, Kızılay’ın toplumdaki önemi vurgulanır. İlk yardımın ne olduğunu ve nasıl yapıldığını öğrencilere anlatır. Kan bağışının önemini ve kişiye kazandırdıklarının önemine değinilir.

• Resim kulübü, resim yapmanın insan yaşamındaki önemini öğrencilere anlatır. Resim konusunda yetenekli olan öğrencilerin ortaya çıkmasında ve onların teşvik edilmesinde rol oynar.

• Müzik kulübü, okullarda milli oyunların, müziğin, giyimin ve figürlerin yaşatılmasına destek olur.

• Çevre kulübü, temizliğin insan yaşamındaki önemini ve insana sağladığı yararları anlatır. Okul bahçesindeki ağaçların korunmasını ve uygun yerlerin ağaçlandırılmasını sağlar.

• Yeşilay kulübü, ülkemizdeki Yeşilay durumu öğrencilere aktarılır. Zararlı alışkanlıklar ve özellikle sigara ve alkolün zararlarını öğrencilere anlatan etkinlikler yapılır.

Sosyal Kulüplerin Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve orta öğretim kurumları sosyal etkinlikleri yönetmeliğine göre, öğrencilerin gelişmesine yardımcı olan sosyal kulüpler 30 Nisan 1992 tarihli Milli Eğitim Bakankığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 2880 sayılı kanunla değişik 46. ve 47. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 03 Şubat 1984 tarihli ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Yönetmeliği’nin 5, 10, 16, 17 maddelerinde belirtilen amaç ve esasları doğrultusunda hazırlanmıştır.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler:
Eklenme Tarihi: 3 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.