Sosyal Kulüpler

yorumsuz
536 kez okundu

Sosyal Kulüpler İle Katılımcı Bireyler

Sosyal kulüpler öğrenciler için sosyalleşmeyi ve katılımcılığın arttırılmasının planlandığı sosyal etkinlikler ile oluşturulan topluluklardır. Bu tür sosyal etkinliklerin amacı öğrencilerimizin Atatürk ilke ve inkılaplarına, anayasaya, Atatürk milliyetçiliğine bağlı vatandaşlar olarak yetişip büyümelerine yardımcı olmak, bunun yanı sıra da öğrencilerin yeteneklerini geliştirip, yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları donanımları edinmelerine yardımcı olmaktır. Sosyal kulüpler ile öğrenciler çevre koruma bilincini kazanırlar. Kendilerine güvenerek özgüveni yüksek bireyler haline gelirler. Çevresindekilere güvenmeyi öğrenirler. Sosyal kulüplerde yapılan her türlü sosyal etkinlik ile birlikte, planlı çalışma alışkanlığına sahip olurlar.

Dersler dışındaki serbest zamanlarını etkili ve verimli bir şekilde değerlendirmeyi öğrenirler. Girişimci bir kişiliğe sahip olurlar ve bu girişimcilik yeteneklerini başarılı bir şekilde devam ettirebilmeyi, her türlü yeni durumlara ve ortamlara uyum sağlamayı öğrenirler. Savurganlık yerine tutumlu olmayı öğrenirler. Grup arkadaşlarındaki bireysel farklılıkları görüp, bunlara saygı duymayı öğrenirler. Başkaları ile işbirliği yapmayı, ortak çalışmayı ve başkalarına karşı saygı duymayı öğrenirler. Topluma faydalı olabilecek projeler geliştirerek, toplumsal sorunlara karşı duyarsız kalmamayı öğrenirler. Grup arkadaşları ile işbirliği içinde yapılan çalışmalar, öğrencilerin işbirliği yapabilme yeteneğini geliştirir.

Sosyal kulüplerde yapılan etkinlikler, toplum hizmeti çalışmaları ile katılımcılık,üretkenlik, gönüllülük, işbirliği devamlılık gibi ilkelere bağlı, toplum için gaydalı ve değerli bireyler yetişmesini sağlar. Sosyal kulüplerde yapılacak sosyal etkinlikler ders yılının başında öğretmenler kurulu kararı ile belirlenir. Bu etkinlikler danışman öğretmenler gözetiminde yapılır. Sosyal kulüp etkinliklerinin başarısı ve devamı, okul yönetimi ile birlikte velilerin de işbirliği ile sağlanabilir. Okul dışı alınacak destekler ile ilgili danışman öğretmen görevlidir. Konu ile ilgili oluru okul müdüründen alır. Sosyal kulüplerde yapılan sosyal etkinliklerin değerlendirilmesi, sosyal etkinliklerin öğrenciler tarafından başarı ile yerine getirilip getirilmediği, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu formlara göre değerlendirilir. Değerlendirmeyi yine danışman öğretmen yapar.

Sosyal kulüpler ve toplum hizmetlerini kapsayan etkinlikler okul yönetimi kararı ile, örnek olduğu düşünülen çalışmalar, okul gazete dergi, pano veya web sitesinde yayınlanabilir. Yine il veya ilçe eğitim müdürlüğünün uygun gördüğü yerlerde sergilenerek gösterilmesi sağlanabilir. Sosyal kulüp etkinliklerinde başarı gösteren, üstün olduğu düşünülen öğrenciler, ödüllendirilebilir. Ödüllendirmeyi okul müdürü, il veya ilçe müdürlükleri, özel kurum ve kuruluşlar veya çalışmanın yada etkinliğin konusu ve içeriğine göre, sivil toplum kuruluşları yapabilir. Bu ödüllendirmeler öğrencinin sosyal etkinlikler ile ilgili katılımcılığını teşvik eder. Onları yüreklendirir. Cesaretlendirir. Bu nedenle ailelerin çocuklarının sosyal kulüp çalışmalarına katılımlarını sağlamalı ve ileride katılımcı bireyler olarak topluma yarar sağlamalarına öncü olmalıdırlar.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler:
Eklenme Tarihi: 27 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.