çalışma yaprağı


Deste Düzine Kadar Boya

Deste Düzine Kadar Boya

Verilen resimlerden kaç deste veya düzine isteniyorsa o sayı kadar boyama ile ilgili çalışma sayfası. Örneğin iki deste sayısı kadar boyanacaksa bir deste 10 olduğu..
Sözcük Türleri Çalışma Sayfaları 3. Sınıf

Sözcük Türleri Çalışma Sayfaları 3. Sınıf

3. sınıflar için eş anlamlı sözcükler, zırt anlamlı sözcükler, eş sesli sözcüklerle ilgili çalışma sayfaları. Anlamdaş, zıt ve sesteş sözcüklerle ilgili çalışma yapmak istiyorsanız, aşağıdaki..
Verilen Sayıdan Tamamla

Verilen Sayıdan Tamamla

Verilen sayıdan 2, 3, 4 ve 5’e tamamlama etkinlik sayfaları aynı zamanda toplama işleminde verilmeyeni bulmaya yönelik bir etkinliktir. Döküman, anasınıfı ve 1. sınıflara uygundur...
Hayat Bilgisi Dersi Genel Tekrar

Hayat Bilgisi Dersi Genel Tekrar

1. ve 2. sınıflar için hayat bilgisi dersi genel tekrar sorularının bulunduğu çalışma sayfalarını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Yaz tatili süresince konuları tekrar ederek üst sınıfa..
Kaçta Kaçı Etkinliği

Kaçta Kaçı Etkinliği

Matematik dersi kesirler konusu çalışma sayfası. Kaçta kaçı etkinlikleri.  Matematik dersi kesirler konusunun pekiştirilmesi için eğlenceli öğretici problemi kesir olarak yazma, kesri okuma etkinliklerine yönelik..
Türkçe 2 Değerlendirme Yaprakları

Türkçe 2 Değerlendirme Yaprakları

2 sınıf dilbilgisi ve okuma anlama çalışmalarını içeren çalışma yaprakları. Dökümanda, okuduğunu anlama, tümcedeki eksiği tamamlama, noktalama işaretlerini doğru kullanma ve yazım kurallarını uygulama alanlarıyla..
Geometrik Cisimleri Tanıyalım Etkinlik Sayfası

Geometrik Cisimleri Tanıyalım Etkinlik Sayfası

Geometrik cisimleri tanımaya yönelik olarak hazırlanmış etkinlik yaprağı. Çevremizdeki varlıkların hangi geometrik cisimlere benzediği, geometrik cisimlerin hangi özellikleri olduğu, birbirlerinden farkını tanıma konularını içeren çalışma..