sözcükler


Eylem (Fiil) Sözcükler Testi

Eylem (Fiil) Sözcükler Testi

Eylem sözcükler,  varlıkların veya kişilerin yaptığı işi, oluşu, hareketi, durumu bildiren sözcüklerdir. Bir tümcede eylem sözcükler varlıklara ve oluş zamanına göre ek alırlar. Eylem ya..
Çengel Bulmaca (Karşıt Anlamlı Sözcükler)

Çengel Bulmaca (Karşıt Anlamlı Sözcükler)

Karşıt anlamlı sözcükler, birbirinin tersi olan sözcüklerdir. Karşıt anlamlı sözcüklere “zıt anlamlı sözcükler” de denilmektedir. Bir sözcüğün tam tersi anlamında başka bir sözcük varsa bu..
Sözcük Türleri Çalışma Sayfaları 3. Sınıf

Sözcük Türleri Çalışma Sayfaları 3. Sınıf

3. sınıflar için eş anlamlı sözcükler, zırt anlamlı sözcükler, eş sesli sözcüklerle ilgili çalışma sayfaları. Anlamdaş, zıt ve sesteş sözcüklerle ilgili çalışma yapmak istiyorsanız, aşağıdaki..
Eş ve Zıt Anlamlı Sözcükler

Eş ve Zıt Anlamlı Sözcükler

Okunuş ve yazılışları farklı oldukları halde, aynı anlama gelen sözcüklere anlamdaş veya eş anlamlı, birbirinin tersi anlamında olan sözcüklere de zıt anlamlı sözcükler diyoruz. Aşağıda..
Varlıkların Durumunu Bildiren Sözcükler

Varlıkların Durumunu Bildiren Sözcükler

1. ve 2. sınıflar için  varlıklara ad olan sözcükler ve bu sözcükleri niteleyen sözcükleri tanımaya yönelik test etkinlikleri sayfası. Çalışmada toplam 10 soru bulunmaktadır. Tümce..
Zıt Anlamlı Sözcükler Oyunu

Zıt Anlamlı Sözcükler Oyunu

Zıt Anlamlı Sözcükler Oyunu Etkinliği This movie requires Flash Player 9 Sözcüklerin zıt anlamlarını bul ve işaretle oyunu. Zıt anlamlı sözcükler oyunu, sizin zıt anlamlı..
Zıt Anlamlı Sözcükler Oyunu

Zıt Anlamlı Sözcükler Oyunu

Zıt Anlamlı Sözcükler Etkinliği This movie requires Flash Player 9 Zıt anlamlı sözcükler konusunda büyük yardımcınız olacaktır Zıt Anlamlı Sözcükler Oyunu. Türkçe dersinde bu konuyu..
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler Etkinliği

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler Etkinliği

Eş sesli sözcükleri nasıl ayırt edebiliriz? Es sesli diğer adıyla sesteş sözcükler. Aynı seslerden yani harflerden oluştuğu halde, farklı anlamlara gelen sözcüklerdir, eşsesli sözcükler. Örneğin,..