Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

yorumsuz
404 kez okundu

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi incelenmeden önce Osmanlı Devleti nasıl kuruldu ve hangi dönemlerden geçti bakmak gerekir. Osmanlı Devleti 1299 yılında Osman Gazi tarafından Söğüt- Domaniç çevresinde bir beylik olarak kurulmuştur. Osmanlı Devleti Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundandır. Oğuzlar tarih sahnesinde birçok devletin kuruluşuna imza atmış fakat en uzun yıllar hüküm süreni Osmanlı Devleti olmuştur. Osmanlı Devleti çok hızlı bir şekilde büyümüş İstanbul’un Fethi ile bir cihan devleti halini almıştır. Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Osmanlı Devleti kuruluş aşamasını tamamladıktan sonra Yükseliş Devrine geçmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle Osmanlı Devleti 126 yıl sürecek yükselme dönemine girdi. Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi padişahları kimlerdir? Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi nedir? Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi gelişmeleri nelerdir? Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi konu anlatımı nereden bulunur? Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi çıkmış sorular nasıl indirilir? Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi olayları nelerdir? Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi hangi yıllar arasındadır? Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi ne gibi gelişmeler olmuştur?

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi nedenleri nelerdir? Osmanlı Devleti Yükselme Döneminden sonra 1579 yılında Sadrazam Sokullu Mehmet Paşanın vefatıyla Duraklama dönemine girmiştir. Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi 1699 Karlofça Antlaşmasına kadar sürmüştür. Dönemin başında duraklama kendini az az gösterse de duraklama dönemi son sürecinde Osmanlı Devletini gerileme dönemine sürüklemiştir. Sınırlar genişledikçe kontrol güçleşmiş bu da devleti uçuruma sürüklemiştir. Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi nedenleri birçok yönden ele alınmaktadır. Bunun başlıcası iç nedenlerdir. Devlet yönetimindeki adaletsizlikler, şehirlerdeki farklı vergi uygulamaları halkı rahatsız etmeye başlamıştır. Otoritenin güçsüz olması, tahta geçen padişahların yeterince deneyim sahibi olmadan küçük yaşlarda tahta geçmesi duraklamanın diğer nedenleridir.

Askeri yapıda ve eğitim kumlarında çöküş başlamıştır. Yeniçeriler disiplinsiz hareketleri ile padişahların otoritesini sarsmışlardır. Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Avrupa devletleri ve bilimsel gelişmeler takip edilememiş bu da duraklamadan gerilemeye geçişi hızlandırmıştır. Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi padişahları III.Mehmet, I.Ahmet, I.Mustafa, II.Osman(Genç Osman), I.Mustafa(2.kez tahta çıkıyor), IV.Murat, İbrahim, IV.Mehmet, II.Süleyman, II.Ahmet, II.Mustafa şeklindedir. Bu dönemde tahta oturan padişahlar sık sık değişmiş ve istenen istikrar bir türlü sağlanamamıştır. Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi içinde devlet doğal sınırlarına ulaşmış ve aynı zaman diliminde Avrupa’da coğrafi keşifler başlamıştır. Osmanlı ticaret yolları bu keşifler ile önem kaybetmiş, ekonomik zayıflama başlamıştır. Ekonomik zayıflama halka ağır vergi yükleri getirmeye başlayınca halk isyan etmiştir.

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi isyanları İstanbul isyanları, Celali isyanları ve eyalet isyanları olarak üçe ayrılmıştır. Osmanlı Devleti içindeki bu bozulmayı gören Avrupa Devletleri bir araya gelerek Osmanlı Devleti’ne karşı Kutsal İttifak Birliğini oluşturdular. Birliğin amacı Türkleri Avrupa’dan temizlemek ve göndermekti. Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi padişahları kötü gidişatı görmekteydi ve yeniden güçlenmek için dönemin devlet adamlarından sorunların tespitini çözüm yollarını içeren raporlar hazırlamalarını istedi. Bu raporlar ile çeşitli ıslahatlar yapıldı fakat başarı sağlanamadı. Islahatlar yüzeysel kaldığı için devlet adamı öldüğünde uygulanmaya devam etmedi. Bu da gerileme dönemine doğru gidişatı daha da hızlandırdı.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler:
Eklenme Tarihi: 23 Şubat 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.