Reform

yorumsuz
324 kez okundu

Reform

 

Reform kelimesi; iyileştirme, düzeltme anlamlarına gelir. 16. yüzyılda kilisenin faaliyetlerinin eleştirilmesi ile ilk defa Almanya’da ortaya çıkmıştır. 1517 yılında Martin Luther’ in kilise kapısına astığı 95 maddelik bildiriyle kiliseyi eleştirmesi ve Katolik dünyasındaki yanlışları düzeltme amaçlı yapılan iyileştirmelerin tümü Reform olarak adlandırılmıştır. Kısaca özetlemek gerekirse Avrupa dünyasında yaşanan ve iyileştirme anlamına gelen Reform Hareketleri, ilk kez Almanya’da Martin Luther’ in önderliğinde ortaya çıkmıştır. Reform hareketlerinin birtakım nedenleri vardır. Bu nedenler Reform hareketlerine zemin hazırlamıştır.

Peki bu Reform hareketlerinin nedenleri nelerdir?

– Hristiyanlığın temeline inilip Hristiyanlığın temel esaslarının ortaya konmak istenmesi

– Katolik mezhebindeki bozulmalar ve bunları gidermek amaçlı yeni düzenlemeler yapılmak istenmesi

– Rönesans hareketlerinin yaygınlaşması neticesinde skolastik düşünce yapısının zayıflaması ve ardındn daha özgür ve hümanist bir düsünce yapısının hakim olmaya başlaması

– Kilisenin çıkarlarına göre hareket etmesi

– İncil’in başka dillere de çevrilmesi ile birlikte dini daha iyi anlayıp insanların kiliseye olan inançlarının sarsılması

Reform Hareketlerinin Sonuçları Nelerdir?

– Katolik mezhebinde sarsılmalar olmuş ve yeni yeni mezhepler ortaya çıkmaya başlamıştır. Reform hareketleri neticesinde Almanya’da Protestanlık, Fransa’da Kalvenizm, İngiltere’de Anglikanizm, İskoçya’da ise Presbiteryenlik mezhepleri ortaya çıkmıştır.

– Katolik kilisesine olan güven sarsılmış ve kilisenin otoritesi de zayıflamıştır.

– Papa ve diğer din adamlarına olan güven azalmıştır.

– Katolik kilisesi, Engizisyon Mahkemeleri ile otoritesini yeniden sağlamaya çalışmıştır.

– Katolik kilisesi kendini düzeltme ihtiyacı duymuş, Civit Tarikatı’nı kurarak Hristiyanlığı daha geniş alanlara yaymak için çaba göstermişlerdir.

 

– Protestanlığı benimseye ülkelerde kilise malları yağmalanmıştır.

– Avrupa dünyasında ilk kez laik devlet düşüncesi ortaya çıkmıştır.

– Avrupa dünyasında yaşanan bu kargaşa ortamı Osmanlı Devleti’ nin yararına sonuçlar meydana getirmiştir. Avrupa dünyasında yaşanan bu olumsuz neticeler sayesinde Osmanlı Devleti’ nin Batı yönündeki ilerleyişi kolaylaşmıştır.

– Osmanlı Devleti, halkına din ve ibadet alanlarında daha hoşgörülü bir ortam sunduğu için Reform hareketlerinden olumsuz anlamda etkilenmemiştir. Yani Osmanlı Devleti’ nin Reform hareketlerinden kötü yönde etkilenmemesinin en büyük etkenlerinden biri halkına din ve ibadetler alanında özgürlükler tanımasıdır.

– Reform hareketleri neticesinde Avrupa dünyasında ilk defa laik bir eğitim sistemi uygulamasına geçilmiştir.

– Reform hareketleri konusunda en tanınan öne çıkan isimler Almanya’da Martin Luther, Fransa’da ise Kalven’dir. Ayrıca Reform denince İngiltere açısından akla gelmesi gereken isim de Kral VIII. Henry’dir.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler:
Eklenme Tarihi: 28 Ağustos 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.