Rönesans

yorumsuz
338 kez okundu

Rönesans

 

XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa’da görülen edebiyat, bilim ve güzel sanatlar alanındaki gelişme ve yeniliklere Rönesans denir. Rönesans, ” yeniden doğuş” anlamına gelir.

Rönesans’ın Nedenleri

– Haçlı Seferleri sırasında kağıt ve matbaanın öğrenilmesi ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin batıya yayılması

– Matbaa sayesinde yeni eserlerin, buluşların ve fikirlerin daha geniş bir alana yayılması

– Coğrafi Keşifler ile birlikte Avrupa’nın zenginleşmesi ve de edebiyat ile sanata önem veren mesen adı verilen bir sınıfın ortaya çıkması

– Kilisenin ve Papalığın otoritesinin azalması

– Avrupa’da yetenekli sanatçı ve bilim adamlarının yetişmesi

– İstanbul’un fethi sonrasında İtalya’ya göç eden Bizanslı bilginlerin Yunan ve Roma medeniyetlerinden kalan edebiyat, bilim, sanat gibi eserlerini Avrupalılara tanıtması ve bu eserlerin incelenmesi Peki

 

Rönesans’ın İtalya’da Başlamasının Sebepleri Neler Olabilir?

– İtalya’nın coğrafi konumu nedeniyle pek çok uygarlık ile yakın ilişki içinde olması

– İtalya’nın farklı kültürlerle etkileşim içinde olması

– Roma’nın Hristiyanlığın dini merkezi olması ve zenginleşen kilisenin sanatçıları koruması

– İtalyan şehir devletlerinin zenginleşmesi

– İstanbul’un fethinden sonra Bizanslı bilginlerin İtalya’ya gitmesi

– İtalya’nın uzun yıllardır bir kültür merkezi olması

– Şehir devletlerinden oluşması nedeniyle merkezi otoritenin olmaması

Rönesans’ın Sonuçları

– Rönesans’la birlikte Avrupa’da deney ve gözlemi esas alan pozitif düşünce yayılmıştır. Böylelikle skolastik düşünce yıkılmış ve bunun yerine özgür düşünce ortamı oluşmaya başlamıştır.

– Avrupa’da sanat, edebiyat, bilim ve teknik alanlarında yeni bir görüş ve düşünce alanı oluşmuştur.

– Kilisenin toplum üzerindeki etkisi de azalmaya başlamış ve bu da Reform hareketlerinin başlamasına olanak sağlamıştır.

– Bilim ve teknik alanlarda yaşanan gelişmeler Sanayi İnkılabına ortam hazırlamıştır.

– İslam dünyasının bilim alanındaki etkiliği sona ermiş ve yeni gelişmelerle birlikte Batı dünyası bilimsel alanlarda öncülük yapmaya başlamıştır.

– Avrupa’da soylu sınıfı ile halk arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik çelişkiler artmış ve bu durum eleştirilmeye başlanmıştır. Din adamları ise bürokrasi işlerinde çalıştırılmamaya başlanmış ve böylelikle de devlet işlerinde çalıştırılacak bürokrat kesimi ortaya çıkmaya başlamıştır.

– Rönesans ile birlikte eğitim ve öğretime de önem verilmeye başlanmıştır. – Rönesans’ın etkileri Osmanlı’da görülmedi. Bu dönemlerde Osmanlı Devleti, bilim ve teknik alanlarında, mimaride Avrupalı devletlerden daha öndeydi. Bu nedenle de Rönesans’ın getirdiği yeniliklerden faydalanmaya gerek duymadı. Fakat Avrupalı devletler Rönesans’ın etkisi ile hızlı bir gelişme göstermiştir.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler:
Eklenme Tarihi: 4 Eylül 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.