Makale Yazım Kuralları

yorumsuz
2.266 kez okundu

Öncelikle her düz yazının makale olmadığı iyi bilinmeli ve denemeyle karıştırılmamalıdır. Makale daha bilimsel verilerin ele alınıp bir dayanağı olan yazı türüdür. Bu hususta ise belli özel kuralları bulunmaktadır.

Makale Taslağı ve Yazım Kuralları

Başlık, içeriği iyi ifade etmeli ve koyu harflerle sola yanaşık biçimde yazılmalıdır. Kendi içerisinde de manalı alt başlıklara ayrılmalıdır. “Giriş” sözcüğü başlık olarak alınmamalı ve alt başlıklar da numaralandırılmalıdır. Yazarın ismi küçük, soyadı ise büyük yazılmalıdır. Yıldızlama yapılarak yazarın görev yaptığı kurum, haberleşme ve elektronik e-posta adresleri ve de İnternet sitesi belirtilmelidir.

Makale başında evvela konu kısa ve öz şekilde ele alınıp 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde anlatılır. Makalenin yazıldığı dile göre özet yazılmalı ve özet sonrasında bir satır boşlukla en az 3, en fazla da 5 kelimeden oluşan anahtar sözcükler belirtilmelidir.

Tüm makaleler bilgisayar üzerinde uyarlanacak düzeyde kaleme alınmalı ve bu hususta ise, metin A4 boyutunda kâğıda, Microsoft Office Word programında, Times New Roman yazı tipiyle 12 yazı boyutunda ve 1,5 satır aralıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarları üstten 3,5 cm, alttan 2,5 cm, soldan 2,5 cm ve sağdan da 3,0 cm boşluk bırakılarak ayarlanmalı, her sayfa numaralandırılmalıdır. Kaynak dipçeler 10 yazı boyutu tek aralıklı yazılmalı, tüm makale yazısı, kaynakça ve özetler dâhil 7.000 kelimeyi aşmamalıdır. Metin içerisinde önemli vurgulamalar tırnak içerisinde ve koyu renkte verilmelidir.

Her tablo ve görsel numaralandırılıp uygun başlığa göre seçilmelidir. Alıntı kısımları tırnak içinde verilir. Beş satırdan az olan alıntılar satır arasında, beşten uzun olanlar ise metnin sağından ve solundan 1,5 cm içeride blok halinde ve 1 satır aralıklı olarak normal metin boyutundan bir yazı boyutu düşük (11 punto) yazılmalıdır.

Referanslardaki gibi klasik dipçe verme tarzı benimsenerek sayfa altı kaynakça mantığı uygulanmalıdır. Bu noktada tek yazarlı bir kitap veya makale için şu şekilde kaynak verilebilir; Andican, Ahat, Görünmeyen Bilinmez, Amazon Yayınları, Jena 2015, s. 245.

İnternet bağlantılı kaynaklar için ise yazar adı, alıntı başlığı ve tarih, bağlantı adresi ve erişim zamanıyla yazıya dâhil edildiği tarih belirtilir. Bu noktada ise şu şekilde örneklenebilir; Bahar, Ayşe, Die Sprache der Menschen in der Türkei bis 2015, 12 Aralık 2015.

Ayrıca tüm kaynaklar makale sonunda yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Makalelerde en önemli nokta kaynak verme ve savunulan bilginin dayandırılmasıdır. Bu yüzden ele alınan konunun etraflıca incelenmesi ve makalede kısa, öz biçimde en can alıcı düzeyde belirtilmelidir. Tüm iddia ve tezler.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Eklenme Tarihi: 4 Mart 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.